Dogodek
O LEPOTI. UTOPIJA DOMIŠLJIJE, TUKAJ IN ZDAJ?
Datum dogodka
4.6.2023 09:00
Lokacija dogodka
Hostel Celica

Program: https://www.institut-nr.si/.../Symposium-Ljubljana-2023...


Mednarodni simpozij za hermenevtično filozofijo je posvečen razpravljanju o problemih, ki se zastavljajo spričo krhkosti lepega, njegovega izkustva v sodobnem svetu. A poglaviten namen ni razgrnitev odgovorov, kakršni bi nemara skušali za vselej definirati obravnavano tematiko, temveč – ob morebitnem zbistrenju spraševanja – uglasitev hermenevtičnega prisluhnjenja za razloč(eval)no razsežnost lepote. Če je, na eni strani, tradicija hermenevtike znotraj svojega bogatega zgodovinskega udejanjanja, pogosto povezanega s fenomenološkimi raziskavami, že ponudila marsikakšen pomemben vpogled v problematiko lepega, lahko njeni mnogoplastni prispevki, na drugi strani, svojo potrditev – ali zanikanje – prejmejo, predvsem, vedno znova na novo, s pomočjo pozornega spoprijemanja s konkretno situacijo interpretacije, ki začrtuje in zamejuje horizont(e) razgovora. Natanko zato je eden izmed osrednjih smotrov simpozija tudi karseda gostoljubno omogočanje dialoške izmenjave znanj in mnenj, idej in vednosti med bolj in manj akademsko preizkušenimi, med starejšimi in mlajšimi strokovnjaki, med učitelji in učenci.
Več o zasnutku in programu simpozija, na katerem bodo sodelovali udeleženci iz Hrvaške, Slovenije in ZDA, je mogoče prebrati v priloženi datoteki.
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, sodeluje pri organizaciji simpozija v okviru raziskovalnega programa Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti (P6-0341), raziskovalnega projekta Hermenevtični problem razumevanja človeške eksistence in koeksistence v epohi nihilizma (J7-4631) in infrastrukturnega programa Center za promocijo humanistike (I0-0036), ki jih finančno podpira ARRS.

#Filozofija #simpozij #Novarevija #Centerzapromocijohumanistike #KUDSestava #AndrejBožič #HostelCelica #Ljubljana #kultura #ljubljana #Škofljica #Vrhnika #IvančnaGorica #Ig #Domžale #Trzin #Medvode #mengeš #LogDragomer #Grosuplje #DolpriLjubljani #Vodice